Hot!

Tuesday, July 14, 2015

มีดหมอเล็กด้ามเสือ หลวงพ่อเอนก ปญฺญาวุโธ วัดปรีดาราม

มีดหมอเล็กด้ามเสือ หลวงพ่อเอนก ปญฺญาวุโธ วัดปรีดาราม 


มีดหมอเล็กด้ามเสือ ปลอกและด้ามทำมาจากเขาควาย ฝีมือแกะเข้าเล่มโดย หลวงพี่เนตรหลวงพ่อเอนก จารอักขระปลุกเสกเข้มขลัง ครับ สร้างแค่ ๑๑ เล่ม  ปลุกเสกเมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘


ปลุกเสกเมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

ปลุกเสกเมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

No comments:

Post a Comment