Hot!

Friday, July 10, 2015

หน้าหนุมานมหาปราบ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

หน้าหนุมานมหาปราบ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร


หน้าหนุมานมหาปราบ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เงินรายได้ทั้งหมด ถวายหลวงพ่อ มอบเข้ากองทุนสุขภาพ ไว้รักษาค่ารักษาพยาบาลหลวงพ่อยามอาพาธ


จำนวนจัดสร้าง
๑. เนื้อเงิน จำนวน ๑๑๐
๒.ชุดกรรมการ สร้าง ๙๙ ชุด ตอก ๑-๙๙ หนึ่งชุดมี ๓ เนื้อ
  ๒.๑ ทองแดงนอก
  ๒.๒ สัตตะ
  ๒.๓ สัมฤทธิ์(เหลือง)
๓. เนื้อชนวน จำนวนสร้าง ๙๙ องค์ ตอกโค๊ต ตอกเลข
๔. แบบช่อ ๑๙ หน้า จำนวน


หน้าหนุมานทั้งหมดนำมาไว้ที่หน้าหิ้วพระหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อจะปลุกเสกพระที่หน้าหิ้งทุกเข้าก่อนออกบิณฑบาตร และจะนำเข้าพิธีเสกปิดครั้งสุดท้ายในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ในงานวันฉลองอายุครบรอบ ๕๘ ปี ณ.คณะ ๔ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารNo comments:

Post a Comment