Hot!

Wednesday, July 8, 2015

พระรำพึงคู่ พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อพิเศษ

พระรำพึงคู่ พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อพิเศษพลิกฟื้นตำนานการสร้างพระรำพึงคู่ในสายวัดชายนาโดยศิษย์เอกหนึ่งเดียวของ พระพุทธวิริยกรหรือหลวงพ่อตัด วัดชายนา ที่หลวงพ่อตัดเคยสร้างไว้เมื่อปี 2536 มีประสบการณ์เรื่องเมตตา มหานิยมไม่เป็นรองใครในแผ่นดิน
มูลเหตุปฐมกำเนิดพระรำพึงคู่ในสายวัดชายนานั้นเริ่มจากการที่หลวงพ่อตัด ท่านได้ไปเห็นพระรำพึงคู่ของหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทำเป็นพระปางรำพึง (ปางประจำวันศุกร์) แต่ที่แปลกคือมีพระปางรำพึงถึง 2 องค์ในพระองค์เดียวกัน ท่านรู้สึกชอบใจ จึงได้ทำพระรำพึงคู่ขึ้นมาบ้างโดยล้อพิมพ์ของหลวงพ่อแก้วและมีพระอาจารย์ทิน คอยช่วยสร้าง ช่วยหามวลสาร คอยช่วยกดพิมพ์ การสร้างพระรพึงคู่ในครั้งนั้นสร้างเพียง 200 องค์เท่านั้น หลวงพ่อตัดท่านปลุกเสกเสาณ์ 5 ปี 2536 ปรากฎว่าประสบการณ์เรื่องเมตตามหานิยม เมตตามหาลาภ เมตตามหาเสน่ห์ แรงมากไม่แพ้พระขุนแผนหรือปลัดของท่านเลย อีกทั้งจำนวนการสร้างที่น้อยมากทำให้ปัจจุบันพระรำพึงคู่ของหลวงพ่อตัดจึง เป็นที่ใฝ่ฝันในหมู่ลูกศิษย์ที่ต้องหามาครอบครองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เรืองราคาไม่ต้องพูดถึงว่ากันที่หลายๆ พันแต่แม้มีเงินก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนัก
กาลต่อมาเมื่อสิ้นหลวงพ่อตัดและพระอาจารย์ทินศิษย์เอกได้เป็นเจ้าอาวาส ลูกศิษย์ต่างรบเร้าให้พระอาจารย์ทินสร้างพระรำพึงคู่ขึ้นมาบ้างเพื่อใช้แทน พระรำพูงคู่ของหลวงพ่อตัดที่หายากและราคาสูงมาก ซึ่งท่านก็รับปากแต่ยังไม่คิดสร้างจนกระทั่งเมื่อปี 2555 ท่านได้แกะพิมพ์พระรำพึงคู่ขึ้นมาและได้นำมวลสารเก่าของหลวงพ่อตัดในพระ อุโบสถที่หลวงพ่อตัดท่านปลุกเสกไว้เมื่อคราวที่ยังมีชีวิตอยู่มาผสมกับ “ผงนะกระทืบหอ” อันเป็นวิชาที่สำคัญและโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมยิ่งนักที่หลวงพ่อตัดท่าน ให้พระอาจารย์ทินไปศึกษาวิชานี้จากอาจารย์ฆราวาสแถบเพชรบุรี โดยปัจจุบันวิชา “นะกระทืบหอ” นี้ถือเป็นสุดยอดวิชาเอกของพระอาจารย์ทินก็ว่าได้
รูปลักษณ์ของพระรำพึงคู่ที่สร้างด้านหน้าเป็นพระปางรำพึง 2 องค์ยืนคู่กันในเส้นซุ้มหวายผ่าครึ่งเหมือนของหลวงพ่อตัด ด้านหลังท่านให้ใส่ยันต์นะกระทิบหอที่มีอิทธิคุณด้านเมตตามหานิยม เมตตามหาเสน่ห์และเพิ่มนะโภคทรพย์เข้าไปเพื่อให้เด่นด้านเมตตามหาลาภอีกโสต หนึ่ง ซึ่งถือเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและครั้งแรกที่พะรอาจารย์ทินใช้ยันต์นะกระทืบหอ ประทับลงในวัตถุมงคล
การปรกปลุกเสกพระอาจารย์ทินได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 (5/5/55) ในพระอุโบสถวัดชายนาต่อหน้ารูปของหลวงพ่อตัดตามวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมา จากนั้นได้นำพระรำพึงคู่ทั้งหมดไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อผล วัดหนองแขม อันเป็นศิษย์ผู้น้องของหลวงพ่อตัดอธิษฐานจิตเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังขาดจนครบ ถ้วนและนำกลับมาไว้ในพระอุโบสถเพื่อปรกปลุกเสกต่อทุกค่ำเช้าจนออกพรรษาจึง เสร็จสมบูรณ์

เมื่อพระรำพึงคู่นี้ได้แจกจ่ายออกไปปรากฎว่ามีประสบการณ์เรื่องเมตตามหา นิยมไม่แพ้กับของหลวงพ่อตัดที่เคยทำไว้เลย เรื่องที่ว่ายากก็ง่ายดาย เรื่องที่ว่าร้านก็กลับดี โดยเฉพาะเรื่องความรักนั้นไม่มีคำว่าผิดหวังเหมือนกับที่หลวงพ่อตัดท่านเคย ปรารภถึงพระรำพึงคู่ที่ท่านสร้างไว้ว่า “รำพึงคู่ รำพึงถึงคู่ครอง” แม้ตัวของพระอาจารย์ทินเองท่านก้มั่นใจในพระรำพึงคู่รุ่นนี้ถึงชนาดบอกคนที่ ได้พระรำพึงคู่รุ่นนี้ไปว่า “ถ้าห้อยแล้วไม่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เอามาคืน เพราะใส่ไปก็หนักคอเสียเปล่าๆ” แค่นี้ก็เสมือนเป็นการรับประกันกลายๆแล้วครับว่าพระรำพึงคู่รุ่นนี้ดีแค่ไหน

พระรำพึงคู่ พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี เนื้อพิเศษ

สำหรับพระรำพึงคู่ พิมพ์นี้ มวลสารล้วนๆ ลูกศิษย์ขออนุญาต อจ.ทิน ก่อนไตรมาสปี 55 อจ.เสกตลอดไตรมาสปี 55 จำนวนไม่เกิน 30 องค์ แก่ว่านและผงเก่าสุดๆ มวลสารและความหนาของพระจะพิเศษกว่าองค์ธรรมดา

No comments:

Post a Comment